A WORLD BY ONE EYED KING

A WORLD BY ONE EYED KING
A WORLD BY ONE EYED KING

Thursday, April 24, 2014

Thursday, April 24, 2014 0NIMERUDIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!

UJIO WA BENKI MOJA YA DUNIA


Safari ya kuelekea kwenye New World Order, kwa kiasi kikubwa imebebwa na mfumo huu wa kiuchumi ambao unategemea mabenki. Rejea posti hii kuhusiana na mabenki ya Illuminanti. Kama nilivyo sema awali aihitaji kufikiri sana kuona kuwa wale wenye mamlaka juu ya pesa, mzunguko wake na thamani yake ndiyo wenye mamlaka juu ya dunia hii. Hichi ndicho Illuminanti kwa kiasi kikubwa wameweza kukifanikisha.

Katika zama za kati wakati utajiri ukipimwa kwa mali kama vile dhahabu na fedha. Illuminanti wakiwa wamjifinika shuka la Knight Tamplar, waliweza kijiweka kwenye nafasi ya juu ya uchuuzi wa bidhaa hiyo muhimu ambayo leo tunaiita ‘PESA’. Matajiri na wafalme wa zama za kati hawakufanya biashara hiyo na yeyote zaidi ya Knight Templars.

Brotherhood wakagundua kwamba kiasi kikubwa cha dhahabu kinaweza kukopeshwa kwa kutumia makaratasi yenye sahihi yao na thamani ya dhahabu halisi ikiwa imeandikwa kwenye makaratasi hayo badala ya dhahabu yenyewe. Kama ambavyo leo mtu anavyo weza kukuandikia hundi badala ya kukupa pesa halisi. Juu ya hapo Brotherhood walipo kopesha makaratasi hayo ambayo ‘yaliwakilisha’ dhahabu waliyonayo, waliwatoza riba wale wakopaji. Wakati mwingine hawakuwa na hizo dhahabu halisi, ispokuwa walikuwa na makaratasi tu, hivyo waliwakopesha watu makaratasi hayo na kuwachaji riba kwa makaratasi hayo bila wao kuwa na hizo dhahabu halisi, tizama posti hii kwa http://salimmsangi.blogspot.com/2013/10/mfumo-wa-mabenki-na-hatma-yetu. 

Lakini mwiso wa siku wakopaji walipokuja kulipa madeni yao, hawakulipa makaratasi yale waliyo pewa awali, ispokuwa walilipa dhahabu halisi. Kwa utaratibu huu hazina ya dhahabu ikaangukia kwenye mikono ya Illuminanti na imekuwa ikiongezeka tangia hapo. Sasa dunia inautambua mfumo uo kuwa ni halali, na ndiyo utaratibu wa uchumi wetu leo, ambapo makaratasi yanatumika kama ‘kiwakilishi’ cha utajiri halisi ambao upo mikononi mwa wa chache, lakini wakati huu ukiwa hauwakilishi dhahabu, ispokuwa mali halisi zinazo milikiwa na masikini, na mwisho wa siku tunaposhindwa kulipa madeni hayo wanakuja kuchukua nyumba, gari na mengineyo, mfumo huo leo unatumiwa na taasisi zinazo itwa benki.


Tangu kipindi cha Babiloni, ukopeshaji wa kutumia riba umekuwa ndiyo hasa chanzo cha vurug, vita na hata kuanguka kwa dola mbalimbali. Dola kama ya Persia na Roma zilitanuka na kuwa kubwa kutokana na madeni makubwa waliyo kopa.

 Mwisho wa siku yanaposindwa kulipa madeni hayo huanzisha vita na mataifa ambayo yanawadai ili kulizima deni hilo kabisa. Hili linaendelea mpaka sasa. Utajiri wa Marekani umejengwa na matrilioni ya mikopo, mikopo kutoka kwenye benki za watu binafsi, na kinyume chake Barack Obama na marais wengine wote duniani SI MARAISI HALISI, BALI VIBARAKA VYA WAMILIKI WA MABENKI. KIFUPI NI KUWA NCHI ZOTE DUNIANI ZIPO KWENYE MIFUKO YA WAMILIKI WA MABENKI.


Moja ya sababu ya Ufaransa kushinikiza uvamizi wa Libya ni deni ambalo Ufaransa ilikuwa ikidaiwa na Libya, hivyo kwa kuong’oa utawala ule na kuweka utawala wanao utaka ni sawa na kulifuta deni hilo. Moja ya sababu kuu ya machafuko ya Rwanda ni madeni kutoka IMF na World Bank, tizama posti hii http://salimmsangi.blogspot.com/2014_01_01_archive.

Utozwaji wa Riba unasababisha kupaa kwa bei ya bidhaa kwa sababu asilimia kubwa ya gharama ya bidhaa inakwenda kulipia deni la muuzaji/msambazaji/mzalishaji/n.k. Deni linavyo kuwa kubwa, ndivyo inavyokuwa bei ni kubwa kwa bidhaa. Benki zinaongeza kiwango cha riba ilikupunguza idadi ya wakopaji lakini wakati huohuo kuifanya mikopo iliyopo kwenye mzunguko kushindwa kulipika, sababu kwenye mfumo tulio nao deni linapwa kwa deni, watu wasipo kopa, hakuna fedha kwenye mzunguko, pesa ikitoweka kwenye mzunguko madeni hayalipiki, madeni yasipo lipika, benki zinakuja kuchukua utajiri halisi ulio wekwa kama dhamana.


Ili taifa liweze kuendelea kiuchumi katika kiwango cha kitaifa na kimataifa, inabidi kwa serikali kukukopa fedha kwenye taasisi za fedha za watu binafsi, inakopeshwa pesa ambayo kimantiki hasa haipo. Taifa ili kuweza kulipa deni hilo inabidi kuchukua utajiri halisi kutoka kwa wananchi wake na kuwapelekea wakopeshaji ambao mara nyingi ni taasisi za fedha za kitaifa na kimataifa. Kwa wakati huohuo wananchi wanakopa kutoka kwenye taasisi hizohizo ili waweze kulipa mikopo, kodi na kuendesha maisha yao. Hii inatuambia kwamba, wamiliki wa mabenki katu hawawezi kupata hasara, hii inaamaanisha kwamba utajiri wote unao uwona kwenye maisha ya watu, kiuhakika eidha ni wa kwao wamiliki wa mabenki, au wameukopesha wao au utakwenda kwao baada ya muda. Mwaka 1993 serikali ya Uingereza ililipa £ 24.5 bilioni kama riba, hii ilikuwa ni mara mbili zaidi ya bajeti ya elimu kwa UK, na hii ilikuwa ni riba tu. Lakini hilo halitoshi kuifanya serikali kuprint fedha zake yenyewe na kuzikopeshaa bila riba!
Historia inatuambia kunao viongozi waliojaribu kufanya hivyo katika kipindi chao cha kiutawala. Abraham Lincoln alisema baada ya vita ya wenyewe kwa wenyewe ndani ya Marekani, atarudi na kuitizama Federal Reserve, na kweli alianza kuprint fedha zake mwenyewe, lakini haikumchukua muda, aliuwawa. J.F. Kennedy naye alikuja na wazo kama hilo la Lincoln, naye kilimpata kilicho mpata mwenzake.


Leo utaziona serikali zetu zikitoza kodi katika kila kitu, maeneo mengine yanatozwa kodi zaidi ya mara mbili, serikali zinakusanya pesa kuliko zilivyo pata kukusanya hapo, serikali zinatoa ahadi nzuri nzuri kwa wanachi wake, lakini hali ya uchumi bado inazidi kuzorota, na tunajiuliza ni wapi fedha zote hizi serikali inapozipeleka? Rasilimali za nchi zinauzwa kwa kutumia neno ‘ubinafsishaji’ na ‘uwekezaji’ lakini hali bado duni, shida nini? Matumbo yasiyo ridhika, yasiyo shiba, yasiyo kinai ya wamiliki wa mabenki ndiyo wanao pelekewa utajiri huo, na hawawezi kuacha mpaka nchi yote iwe kwenye mifuko yao.

Jiulize kwanini dunia hii iliyo jaa rasilimali kutoka angani, aridhini, baharini na kila unapo pafikiria, lakini bado kuna watu wanava nguo moja na hawana ndoto kwamba kuna siku wataweza kubadilisha, mamilioni wanakufa kwa njaa, vita  na ukame kila mwaka. Dunia nzima imetiwa minyororo ya madeni kutoka kwa wamiliki wa benki. Serikali zinabidi zikope fedha kutoka kwenye taasisi za fedha, kisha zizalishe bidhaa za kuuza kwenye mataifa mengine, ili ziweze kupata fedha za kulipa madeni yake pamoja na riba, au vinginevyo rasilimali zake zibinafsishwe kwenye mashirika ya kimataifa kwa kutumia maneno mazuri kabisa, ‘uwekezaji’.


Kiukweli kabisa ni watu wachache tu ndiyo hasa wame ishikilia dunia kwenye ncha ya kisu. Dunia inadhikika na walimwengu wake kwa sababu ya maamuzi ya watu wachache. Wameweka mfumo huu wa kibenki kuwa ndiyo uti wa mgongo kwa uchumi wetu na hakuna ambaye anasalimika na mfumo huo. 

Huyu mungu mkubwa wa uchumi anayeitwa ‘Benki’ na mitume wake kama ‘ukuaji uchumi’ na ‘uzalishaji bidhaa’ wakiwa tumia maandiko matakatifu ya ‘ubinafsishaji’ na ‘uwekezaji’ imekuwa ni ‘pepo’ kwa wateule wachache na ‘moto’ kwa mabilioni ya walimwengu. Mfumo huu unaizamisha dunia kwenye bahari ya madeni wakati wateule wakielea kwenye utajiri usio pimika.


Wakati dunia ikiwa imeshikiliwa na wamiliki wa mabenki, na kusalimika kwake kumewekwa katika ukopeshaji wa kutoza riba, daima kutakuwepo na hitajio la vita kutoka kwa watawala kwenda kwa watawaliwa. Hii ni kwa sababu katika mzunguko kutakuwa na kiasi kikubwa cha fedha kuliko utajiri halisi kama dhamana ya fedha hizo; pale ambapo mkopaji anapokosa fedha za kulipa deni lake na riba, anakuwa na vitu viwili tu; eidha awe mtumwa wa MKOPESHAJI, au ADUI YAKE, na chochote kati ya hicho hakina matokeo mazuri. 

Ni kwa sababu hii mabenki haya ya kimataifa ndiyo wadau wakubwa na wenye hisa kubwa zaidi kwenye Majeshi, sheria, nishati, madawa, elimu, vyombo vya habari n.k.

Ili mabenki yaendelea kukaa pale juu milele, wakopaji lazima wabakishwe kwenye lindi la ujinga na wasifahamishwe kwamba wao ni zaidi ya watumwa kwa wakopeshaji wao. Historia ya kweli, ikiwemo upotoshwaji na ulaghai wa mfumo wa kibenki, katu na lazima usifundishwe. Kiuhakika ni lazima, ni lazima usifundishwe. Tizama vitabu vya kihistoria vimejaa hadithi za wafalme na malkia, kuanguka na kukua kwa mataifa, vita na ushindi. Lakini ni zimwi gani hilo lililo nyuma ya hayo yote, hapati hata neno moja juu ya hilo, lakini siku zote zimwi hilo si jingine bali ni mfumo wetu wa uchumi ambao benki au kwa lugha nyingine ‘makaratasi’ ndiyo yamefanywa kipimo cha thamani ya vitu halisi, badala ya utajiri halisi wa vitu hivyo.

NEXT TIME PLEASE NA TUTAANGALIA HATUA KUELEKEA KWENYE BENKI MOJA YA DUNIA...........................  kumbuka tunatakiwa kuwa na SERIKALI MOJA!
KIONGOZI MMOJA!
DINI MOJA!
BENKI MOJA!
Na JESHI MOJA ..... TCHAOOOO

Thursday, January 2, 2014

MALIGHAFI ZA AFRIKA NA DAMU YA WAAFRIKA

Thursday, January 2, 2014 5
Tangu yalipo anza machafuko Rwanda 1990, Washington walikuwa na ajenda ya siri ya kusimamisha NGOME YA MAREKANI ndani ya Afrika ya kati, eneo ambalo kihistoria lilimilikuwa na Ufaransa na Ubelgiji.

Mpango wa Marekani ulikuwa ni kumuondoa Ufaransa ndani ya Afrika ya kati (WASOMI NA WALE WENYE AKILI TUJIULIZE IKIWA RWANDA ILIKUWA NCHI HURU, KWANINI MAREKANI IPIGANE KUMUONDOA MFARANSA?) Mpango huo ulilenga kuwatumia Rwanda Patriotic Front (RPF), Washington ikawadhamini RPF kwa silaha, mafunzo na mbinu za kijeshi na vifaa.


Kutokea katikati ya miaka ya kwenye miaka 1980, serikali ya Kampala chini ya Yoweri Musaveni, ilitumia na Washington kama mfano wa kuigwa kwa ‘demokrasi.’ Lakini pia Uganda ikawa ndiyo kituo ambacho waasi waliokuwa wakidhaminiwa na Washington, waliondokea hapo kwenda kufanya uasi wao kwenye nchi za Sudan, Rwanda na Congo.
WANAWAFUNDISHA WAAFRIKA NAMNA YA KUUWANA

Meja Jenerali Paul Kagame, alikuwa mkuu wa intelejensia kwenye jeshi la Uganda, Kagame amepata mafunzo ya kijeshi kupitia jeshi la Marekani kwenye chuo cha Marekani Command Armed Forces (CGSC). Kagame alirudi kutoka kwenye chuo hicho na kuja kuliongoza jeshi la RPA, muda mfupi tu baada ya machafuko ya 1990.

KUDHAMINI PANDE MBILI ZA VITA

Ni kawaida kwa mataifa ya magharibi, kudhamini pande mbili za vita. Kuna faida kubwa kwao kwa vita kuendelea kuwepo kwa muda mrefu. Serikali ya Habyarimana ilipokea mkopo kwa ajili ya kuboresha jeshi lake kutoka kwa nchi wahisani na taasisi za kifedha za kimataifa.

Kuiwezesha Uganda kijeshi ilikuwa ni moja ya mipango muhimu kwenye sera za mambo ya nje za Marekani. Jeshi la Uganda UPDF na RPA, Rwandan Patriotic Army yalijengwa kwa msaada mkubwa wa Marekani na Uingereza.

“Kutoka 1989 na kuendelea, Marekani amewasaidia RPF (Rwanda Patriotic Front) na Uganda katika kuivamia Rwanda. Mahusiano baina ya Uingereza na Marekani yalipokuwa katika kuwasaidia Uganda na RPF, NDIVYO UHASAMA BAINA YA Rwanda na Uganda ulivyozidi kukua. Mpaka ilipofika mwaka 1990, RPF walianza maandalizi ya kuivamia Rwanda na wakiwa na kibali cha kufanya hivyo kutokwa kwa Shirika la kijasusi la Uingereza. (Written in 1999, the following text is Part II of Chapter 5 on the Second Edition of The Globalization of Poverty and the New World Order. The first part of chapter published in the first edition was written in 1994. Part II is in part based on a study conducted by the author and Belgian economist Pierre Galand on the use of Rwanda's 1990-94 external debt to finance the military and paramilitary.)


Wanajeshi kutoka Rwanda chini ya mwavuli wa RPA na Uganda kupitia UPDF walimsaidia John Garang na jeshi lake la People’s Liberation Army kwenye vita Sudan Kusini. Washington walijishughulisha kikamilifu kwenye michakato hiyo, nyuma ya shughuli vivuli za CIA. (Africa Direct, Submission to the UN Tribunal on Rwanda, http://www.junius.co.uk/africa- direct/tribunal.html)

Kukuwa kwa deni la nje la Uganda katika kipindi cha raisi Museven, kulikwenda sambamba au kuliwiana na kipindi cha machafuko ya wenyewe kwa wenyewe ndani ya Rwanda na Congo.

Wakati Museven anayapata madaraka ya uraisi mwaka 1986, deni la nje la Uganda lilikuwa ni dola bilioni 1.3. Halafu ghfla deni hilo likakuwa mara tatu na kufikia dola bilioni 3.7 mnamo mwaka 1997. (Ibid)

Pesa hizi za Museven zilikwenda wapi? Mikopo hiyo kutoka kwa wahisani ililenga ‘kusaidia uchumi na shughuli za kijamii. Ni katika kipindi cha machafuko kwenye eneo la Afrika ya kati ndicho kipindi IMF walicho chagua ‘kuisaidia’ Uganda kiuchumi.
World Bank ndiyo walio kuwa wasimamizi wa fedha hizo kwa niaba ya nchi wahisani waliotoa fedha zao hizo. Serikali ya Uganda ilitakiwa kuweka hadharani kila sumuni ilivyotumika ya fedha hizo, mpaka kwenye wizara ya ulinzi, kila kipengele. 

Hata hivyo matumizi kwenye wizara ya ulinzi yalipozidi, World Bank hawakusema chochote. Baadhi ya fungu lililotakiwa kutumika kwenye shughuli za kijamii lilikwenda moja kwa moja kutumiwa na United People’s Defense Force (UPDF) ambayo ilikuwa ikijishughulisha na shughuli za kijeshi nchi Rwanda na Congo.
Hivyo utaona sehemu ya deni la nje la Uganda lilikwenda kudhamini shughuli za kijeshi ambazo zilikuwa zinayo maslahi kwa Washington.


Wakati waasi wakidhaminiwa kupitia serikali ya Uganda, serikali ya Rwanda nayo haikuwachwa nyuma, nayo pia ilipokea misaada kutoka kwa ‘WAHISANI’ walewale, na World Bank akiwa kama mwangalizi kuwa fedha hizo zinaingizwa mahala panapo takiwa.
Serikali ya Habyarimana ilipokea fedha hizo nayo kama ilivyo fanya Uganda, kiasi kikubwa kikatumika kwenye Wizara ya ulinzi pamoja na kuagiza silaha mbalimbali, yakiwemo mapanga yaliyo tumika kufanyia mauwaji hayo, unadhani Wahutu na Watusi walikuwa na mapanga ya kutosha kuchinjana? Hapana yaliagizwa kama bidhaa ‘muhimu za kijamii’ na World Bank akitazama. (Jim Mugunga, Uganda foreign debt hits Shs 4 trillion, The Monitor, Kampala, 19 February 1997.)


Walipo tumwa wachunguzi na wakaguzi, kutizama ni namna gani serikali ya Habyarimana imezitumia fedha zile za mkopo, hasa kulingana na masharti iliyo wekewa na nchi wahisani. Katika ripoti yao wakaguzi hao, hakuna hata sehemu moja waliyo zungumzia kuhusu fedha hizo kutumika kuingiza mapanga takribani milioni moja (Michel Chossudovsky and Pierre Galand, L'usage de la dette exterieure du Rwanda, la responsabilité des créanciers, mission report, United Nations Development Program and Government of Rwanda, Ottawa and Brussels, 1997.)na zana zingine zilizo tumika kwenye mauaji hayo ya kimbare. Wakaguzi hao walikuwa chini ya jicho la World Bank na Serikali, ingawa vitabu vya serikali vilithibitisha matumizi hayo, lakini kwenye ripoti hiyo haikuwekwa. Hata suala la nchi hiyo kuwa ilikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya 1994, halikutajwa (See also schedule 1.2 of the Development Credit Agreement with IDA, Washington, 27 June 1991, CREDIT IDA 2271 RW.)


Mwaka 1995, yaani karibu mwaka mmoja baada ya mauaji ya Kimbari, ‘WAHISANI’ ambao walitoa fedha zao kwenye utawala ulio tangulia, wakarudi Kigali kuzungumza na serikali mpya ya Kagame kuhusiana na fedha ambazo waliikopesha serikali iliyotangulia, fedha ambazo zilitumika kununulia zana ambazo Wanyarwanda walichinjana, kuchinjana ambako hata hao ‘WAHISANI’ hawakutambua kwenye ripoti zao kama tukio hilo limetokea (Huenda waliokufa si Binadamu), leo wametuma wawakilishi wao kuzungumzia namna gani fedha hizo zitalipwa. Inauma sana, hata majeraha ya vita vile hayajakauka, tena fedha zilitumika kutuchinjia sisi, leo wanakaa mezani na serikali ‘teule’ na wanazitaka hizo fedha.

Kagame ilibidi akubali juu ya kuwepo kwa deni hilo. Mwaka 1998 ‘WAHISANI’ wakakakutana tena Stockholm, dola milioni 55.2 zikatengwa, na akaunti maalum ikafunguliwa, kama ‘postwar reconstruction’ (World Bank completion report, quoted in Chossudovsky and Galand, op cit) Lakini pesa hizo hazikuenda Rwanda, bali zilitumika kulipia deni ambalo serikali iliyo tangulia ililiingia kwa kununulia silaha za kuwachinjia raia wake.

Baada ya Kagame kukabidhiwa nchi mwaka1994, chaguo la Washington D.C, WANAJESHI KUTOKA Rwanda na Uganda wakaivamia Zaire, ambayo kabla kama ilivyo kuwa Rwanda ilikuwani ngome imara ya Ufaransa na Belgiam. Si unajua lugha ya taifa ya Rwanda siyo KIFARANSA tena ni KINGEREZA, Mfaransa nje, sasa Marekani kwa kutumia askari wake wawili watiifu, Rwanda na Uganda, anaisogelea Zaire, moja ya nchi kubwa Afrika.

MOVIE MPYA, DIRECTOR AKIWA NI WASHINGTON, AMEBAKI STEKINGI MMOJA ...

Wanajeshi wa Kagame walio pokea mafunzo kutoka kwa wanajeshi maalum wa Kimarekani, wakishirikiana na wale wa Uganda, wanakwenda Zaire kupambana na ‘WAASI’ waliokimbilia Zaire na ambao wanaitishia usalama wa serikali mpya ya Rwanda.

Lakini wakati wanajeshi wa Rwanda wakipokea mafunzo kutoka kwa kikosi maalum cha Marekani, kwa siri wanajeshi wa Rwanda waliyatoa mafunzo hayo kwa waasi wa Kinshasa ndani ya Rwanda. Mpango wa Museven na Kagame ni kuwasaidia waasi wa Kinshasa walio kuwa wakiongozwa na Kabila dhidi ya serikali ya Mobutu seseko.

Mchakamchaka ukaanza, waasi wakaanza kusonga mbele, nyuma yao zipo baraka za Rwanda, ambaye yeye anazo baraka za Washington, ndani ya miezi saba, kwenye nchi kubwa kuliko zote Afrika, waasi wakiwa wanapata upinzani mchache, Mobutu akakimbia Kinshasa, Kabila akaichukua nchi, akabadilisha jina na kuiita Congo. Kama kawaida, Marekani wakakana kujihusisha kwao na vita hivyo, ingawa kulikuwa na ushahidi wa kila namna wa Washington kuweka mkono wake kwenye vita hivyo. (A ceiling on the number of public employees had been set at 38,000 for 1998 down from 40,600 in 1997. See Letter of Intent of the Government of Rwanda including cover letter addressed to IMF Managing Director Michel Camdessus, IMF, Washington, http://www.imf.org/external/np/loi/060498.htm , 1998.)

MASLAHI YA MAREKANI

Kilicho kuwa kikitakiwa Congo na Washington si kingine bali ni hazina ya madini Kusini Mashariki mwa Zaire, na maeneo mengine yanapo patikana madini mengine. Wakati wa vita hivyo, miezi kadhaa kabla ya kukimbia kwa Mobutu, Laurent Desire Kabila kwenye ngome yake ya Boma, alishaanza kuingia mikataba ya makubaliano na wachimbaji wa makampuni ya Uingereza na Marekani, mataifa mawili ambayo hazina za madini hayo ni muhimu sana kwao kwenye upande wa viwanda vyao vya silaha. (Ibid)


Wakati huohuo ndani ya Washington, Kiranja mpya wa Afrika au wa nchi za Dunia ya Tatu, IMF walikuwa Bize kupanga uchumi wa Zaire baada ya vita, hakuna muda wa kupoteza. Mpango mzima upo mezani unasubiri serikali mpya.

Mwezi mmoja tu kabla Mobutu hajaikimbia nchi yake, IMF ikatoa mapendekezo yake, ‘sarafu ya Zaire ikawekwa msalabani,’ kama njia ya kufufua uchumi. (Lynne Duke Africans Use US Military Training in Unexpected Ways, Washington Post. July 14, 1998; p.A01.

) Miezi michache baadaye, baada ya Laurent Desire Kabila kupewa nchi, IMF wakampatia Kabila amri nyingine, kwamba mishahara ya wafanyakazi wa serikali wote isimamishwe, kwa ajili ya ‘kuimarisha uchumi.’ Ulioharibiwa na mfumuko wa bei. (Musengwa Kayaya, U.S. Company To Invest in Zaire, Pan African News, 9 May 1997. Kumbuka walifanya hivyohivyo Rwanda kabla ya mauaji wa ya Kimbari, kitu kilichoiweka uchi Rwanda kufanywa wanavyo taka nchi wahisani.


Sera hizo za IMF zilikuwa ni mafuta kwenye moto unao waka, nchi haikuweza kukalika tena, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikala maisha ya watu zaidi ya milioni 2.

Mwaka 1998, RPA na UPDF wakaivamia DRC tena, baada ya Laurent Kabila kusahau nafasi yake, nafasi yake kwenye mchezo mzima wa ‘nchi huru’ za dunia ya tatu. Alisahau kwamba yeye ni MCHEZESHWAJI kama walivyo wanasiasa wengine na akajifanya kwamba yeye ni MCHEZESHAJI. Aliikataa mipango ya Washington, na akaivunja mikataba aliyo isaini Goma na nchi wahisani, kabla hajapewa nchi, akawakana vibaraka wa Rwanda na Uganda walio mweka Madarakani.

Kwa vyombo vya habari vya magharibi. Vita hivi vinafahamika kama ‘Africa First World War’ Kwa sababu vinahusisha mataifa sita ya Afrika pamoja na mataifa ya magharibi kwa upande mwingine.

Wawakilishi wa nchi za Magharibi kwenye vita hivyo wananufaika kwa kusafirisha rasilimali za nchi hiyo kwenye soko la kimataifa, wakati vikundi vya waasi vikinufaika kwa soko la ndani.
Rasilimali za Congo zimegeula sufuria la Pilau kwenye sherehe, mwenye mwiko, mwenye sahani, mwenye kijiko, mwenye mfuko, aliye mikono mitupu, kila mtu anacho chake, na tunajua uhitaji wa madini yanayo tumika kutengenezea vifaa vya kielektronik, kama simu, laptop, na mengineyo, mashirika na makampuni ya kimataifa yanachukua rasilimali hizo kwa bei ya kuwachinja wananchi wa Congo.Wakati hayo yanaendelea nchi kama Uganda na Rwanda zinaendelea kuneemeka na mipango mbalimbali na hata zana za kijeshi kutoka Marekani. Uganda inatajwa kama ngome ya Marekani ndani ya Afrika ya kati.


Friday, December 13, 2013

FREEMASON WA KIKOLONI HAWAKUIACHA AFRIKA HURU ...

Friday, December 13, 2013 1
Umewahi kuitizama filamu iliyokwenda kwa jina la ‘Sugar Hill’, ni filamu ya siku nyingi, na naweza kusema moja ya filamu za mwanzo kuchezwa na Wesley Snipes, nimeitaja filamu hii kwa vile maudhui yake kwa namna fulani yanataka kuwiana na posti yetu ya leo.

Katika filamu hii familia ya ‘Skuggs’ ambayo ndiyo familia anayo toka Wesley Snipes, imeathirika na dawa za kulevyea, kutoka Baba, Mama na baadaye watoto na hasa kaka yake na Snipes.
Snipes na ndugu yake walishuhudia mama yao akifa mbele ya macho yao baada ya kuzidisha dozi ya dawa za kulevyea, badaye baba yake alipata ulemavu kutoka kwa wauza baada ya kushindwa kulipa fedha alizokuwa akidaiwa, ulemavu huo ambao nusura uondoke na maisha yake, lakini hata hivyo bado ni dawa za kulevyea ndizo zilizo kuja kumua baba yao.

Ingawa familia hii ya Skugg haikuwaandaa watoto wao wasiingie kwenye njia iliyo wazamisha wao, lakini yalikuwa ni maombi, matumaini na tamaa yao kuona watoto hao watasimama kwenye njia tofauti na ile waliyopita wazazi wao.

Lakini hadithi ilikuwa ni tofauti kabisa...

Familia hii ya Skugg, kwenye filamu hii ya Sugar Hilll, haina tofauti sana na hadithi ya wapigania uhuru wa Afrika na wale walio zirithi nchi hizi baada ya uhuru.

Katika Sugar Hill wazee wake na Snipes hawakuwaachia wanawe mwongozo wasiingie kwenye dawa za kulevyea ingawa ilikuwa ni HAMU yao kuona HAWAINGII huko. Wakati Babu zetu wanatukabidhi nchi zetu baada ya uhuru, ilikuwa ni HAMU yao kuona kuwa watoto tulio zapokea nchi hizo KAMWE HATUTO ZIRUDISHA KWENYE MIKONO YA WAKOLONI.’
Lakini kama ilivyokuwa kwenye Sugar Hill, hadithi ya bara hili nayo ikawa ni tofauti kabisa ...

Wakati Snipes amekuwa mtu mzima na anajitambua, alimkumbuka mama yake siku moja, na akasema maneno haya akiwa kwenye kaburi la mama yake ...

Dear mother, seems like eternity since you have bee gone. So much has happened. So many dreams turn into nightmares. You always wanted the best for me. But I guess it wasn’t meant to be that way. The Sugar Hill where you always wanted us to live, is now a memory, a burned out jungle, a ghost of a better days, like my father- lost out of reach. And the Boy you loved has become the man you feared, getting rich of the same poison that killed you and destroyed my father. Partner with the same men that stripped away our family dignity. Uneasy partners, tied together by time, fear, and greed ...

Maneno hayo,

Maneno hayo, yatizame tena, nadhani ni maneno ambayo tunaposimama kuwakumbuka wale ambao walipoteza mali, familia na uhai kupigania uhuru wa mataifa yetu, kama basi hatutaweza kuyatamka maneno hayo kwa haya tulizo nazo, basi tuyakiri mioyoni mwetu, kwamba tumewasaliti.

Kwamba zile ndoto za uhuru zimegeuka na kuwa jinamizi, kwamba tumegeuka na kuwa watu ambao wao waliwaogopa, tunajitajirisha kwa kile ambacho kilicho wauwa wao na kuzichana familia zetu, tunashirikiana na watu ambao walizivua heshima nchi zetu, katika ushirika mgumu unao lindwa na muda, hofu na tamaa ...
Hivyo ndivyo Afrika yetu ilivyo leo, hatukukabidhiwa uhuru, kwa maana ya uhuru uliopiganiwa na wazee wetu ...

Kwenye hili nataka tuitizame Afrika ya kati halafu ni kuache na maswali ya nini hatma ya Afrika Mashariki.

Utakuwa umelala usingizi wa pono kama bado unaamini au unafikiri kuwa kile kilicho tokea Rwanda ni kwa sababu ya ‘Ukabila’ kati ya Wahutu na Watusi, kama ambavyo vyombo vya habari vya kimagharibi na vile vya kwetu vya ku-copy n paste vilivyo ripoti.

Ingawa kweli kuliwa na chuki za kibaguzi baina ya Wahutu na Watusi, tena chuki ambazo zilitengeneza makusudi na wakoloni katika kipindi cha ukoloni, lakini hiyo haikuwa sababu kuu iliyopelekea ndani ya siku 100, watu takribani 1000000 wapoteza uhai, na dunia nzima ikitizama kama vile wanao uana si binadamu.

Mikono na sura ambazo zilikuwa hazionekani, lakini zilizo kuwa zikishughulika kwa kiasi kikubwa kufanikisha mauaji hayo ni IMF na World Bank.

Vyombo vya magharibi katika kuelezea mauaji haya vilitumia misamiati kama vile “countries in transition,” “A painful stage in their evolution from one party state towards democracy and the free market”

Wakati vikisema hayo ‘havikukumbuka’ kuuambia ulimwengu kuwa ni mpango na sera mpya za kilimo chini ya IMF na World Bank ambazo ziliwapelekea wakazi wa maeneo hayo kupotelea kwenye kiza cha umasikini.


Kuharibika kwa hali ya uchumi ambako, nako kulipelekea kuanguka kwa soko la kimataifa la kahawa, na kile kilicho fahamika kama ‘macro-economic reforms’ kutoka kwa Bretton Woods, kiliongeza msuguano baina wa kitabaka.

Utaratibu ulio wekwa na ‘International Coffee Agreement’ (ICA) kufahamika kama ‘quotas’ ulianza kuparanganyika. Wanunuzi wa kahawa ya Burundi, ambao waliinunua kwa bei ‘maalum’ waliyo taka wao hawakuwa wakilipa fedha zao kwa wakati, halafu soko la kahawa kimataifa likaporomoka kabisa na bei yake kushuka.

JINAMIZI LA UKOLONI

Kwanza ikumbukwe kabisa kuwa, chuki za baina ya Watusi na Wahutu ni matokeo ya mbegu ya mgawanyiko iliyo pandwa na wakoloni kwa faida na maslahi yao.

Utawala wa wa Belgiam wakati wameikalia nchi hiyo, ndiyo hasa ulio zaa chuki hiyo ya kikabila. Machifu walio teuliwa na wakoloni hao, walipewa mamlaka ya kuwalazimisha wananchi wao kufanya kazi za mkoloni kwa lazima, walipewa mamlaka ya kuwapiga na kuwanyanyasa wale ambao waligoma, kwa vile machifu walikuwa wakitoka kwenye kabila moja, hii ilitengeneza mazingira ya kuonewa kwa kabila jingine. Lakini hicho ndicho mkoloni alikitaka ili aweze kuvunja ule umoja wao wa kitaifa walio kuwa nao hapo kabla.Mpaka hapo mkoloni hakuonekana kama ndiye adui wa Wanyarwanda, bali Mnyarwanda alimuona mwenzae ni adui kwa misingi ya kikabila. Katika kipindi hichi, Watusi ambao walikuwa ni wachache, ndiyo walio pewa mamlaka dhidi ya Wahutu walio wengi.

Mkoloni huyo akatengeneza vitambulisho, ambapo vilikuwa vikimtambulisha ‘HUYU NI MTUSI’ na ‘HUYU NI MHUTU’ Lakini zaidi ya hapo vitambulisho hivyo vikisema kuwa ‘Mtusi ni mfugaji’ na ‘Mhutu ni Mkulima.’ Katika kuongeza mgawanyiko huo, mkoloni alijenga shule ambazo walisomeshwa watoto wa machifu tu.

Utaratibu huu wa kikoloni wa kuwasomesha watoto wa machifu, au watoto wa tabaka aua kabila fulani, ulikuwa ni kote kwa sehemu zote wakoloni hawa walipokuwepo. Na hao watoto wa machifu walio someshwa, kama vile zilivyo kuwa, shughuli mbalimbali za mkoloni, kuwa ni kwa faida yao na nchi zao, na hata watoto hawa wa machifu walikuwa wakipatiwa elimu mahususi kwa ajili ya shughuli mbalimbali kwa manufaa ya wakoloni hapo baadaye.


Lakini kubwa zaidi, WAKOLONI WALIKUWA WAKIWATENGENEZA WATU WATAKAO WAACHIA NCHI WAO WATAKAPO ONDOKA, WATU HAO AMBAO WATAONEKANA NI WAAFRIKA WENZETU, LAKINI FIKRA NA MITAZAMO YAO ITAKUWA NI ILE YA KIKOLONI.
HII NDIYO MAANA NASEMA KUWA ‘AFRIKA HAIJAPATA UHURU WAKE BADO KUTOKA KWA MKOLONI.’ SABABU NI WATOTO WA MACHIFU WALIOANDALIWA NA MKOLONI NDIYO WALIOPEWA NCHI.

PIA UTAONA WAPIGANIA UHURU WENGI HAWAKUTOKA KWENYE LILE TABAKA AMBALO LILIKUWA NI ‘TABAKA’ TEULE LA MKOLONI, MFANO MZURI NI HISTORIA YA KUPIGANI UHURU WA TANZANIA ILIYO POTOSHWA.

WATOTO HAWA WA MACHIFU BAADA Y KUIPOKEA NCHI KUTOKA KWA WAKOLONI, WAKAIENDESHA KWA KUFUATA NJIA, NA MIPANGO NA MIKAKATI ILEILE YA MKOLONI, NA HATA HALI ILIZIDI KUWA MBAYA KATIKA KIPINDI HICHI CHA MKOLONI ‘MWEUSI.’
WALE AMBAO WALIKUWA WABISHI NA WALIKATAA MAONO HAYO YA WAKOLONI, BASI WALIONJA JOTO YA JIWE, TUNAMKUMBUKA, SAMORA MACHELE, PATRICE LIMUMBA, STEPHEN BIKO, ANWAR SADAT,WALTER RODNEY na wengine wachache ambao sijawataja...

HAWA NDIYO WALIO KUWA WATOTO WA AFRIKA.
WENGINE WENGI WALIOBAKIA NA WENGINE AMBAO BADO WAPO MADARAKANI MPAKA HIVI SASA, WANACHEZA NA KUIMBA WIMBO MMOJA NA WALE WALIO ITWA WAKOLONI, KAMA ALIVYO SEMA SNIPES KWENYE ‘SUGAR HILL’ ... Partner with the same men that stripped away our family dignity. Uneasy partners, tied together by time, fear, and greed ...’

WAKABADILISHA HISTORIA ZA NCHI ZAO ILIWAONEKANE KUWA WAO NDIYO WATOTO WA AFRIKA, LAKINI lies never stand the taste of time au kama wanavyo sema waswahili ... penye ukweli uwongo hujitenga ... LEO TUNAWAONA KWA SURA ZAO ZA HALISI, LEO TUNAJUA KUWA WAMETUFIKISHA HAPA TULIPO KWA VILE WAO NA WALE WAKOLONI LAO LILIKUWA NI MOJA.
KAMA TUNAZUNGUMZA KWA KUTUMIA MISEMO, BASI NI KWELI KABISA TANZANIA NI NCHI YA MAZIWA NA ASALI ... LAKINI LEO IKO WAPI, MIAKA 52 YA UHURU NA NCHI INAZAMA KILA UCHAO KATIKA KILA AINA YA SHIDA, CHUKI,MATATIZO NA DHIKI. YUKO WAPI YULE ALIYO ITWA ‘BABA WA TAIFA?’ MIAKA 25 BAADA YA KUMTUMIKIA MKOLONI NA KUHARIBU HATA VILE VILIVYO ACHWA NA MKOLONI MWENYEWE AKAAMUA ‘KUNG’ATUKA.’ LAKINI HISTORIA IMEBADILISHWA NA YEYE ANAONEKANA KAMA NDIYE MPIGANIA UHURU NAMBA MOJA WA NCHI HII, WAKATI SOTE WENYE AKILI TUNAFAHAMU, WAKATI YEYE ANAZALIWA WATU WALISHAANZA KUPIGANIA UHURU, MBONA HAWATAJWI HAO MASHUJAA WENGINE WA KWELI?
MBONA HAPAULIZWI NI VIPI MWALIMU ALIFIKA PALE ALIPOFIKA, LAKINI SWALI LA MSINGI KULIKO YOTE KWANINI ALIISALITI TANZANIA? ...

ANY WAY TURUDI RWANDA ....
Tangu nchi hiyo ilipo pata uhuru wake mwaka 1962, mahusiano yake na wale walioitwa wakoloni na ‘donors’ yakawa ya ajabu zaidi. Wakati wa ukoloni walio pewa nafasi kubwa kimamlaka walikuwa ni Watusi, lakini ‘walipoondoka’ wakoloni, madaraka wakayaacha kwa Wahutu, hii ilikuwa ni muhimu ilikuchochea moto unao waka! Wahutu wanapewa nafasi ya kulipiza machungu yao wakati wa Ukoloni.
WAPO PAMOJA NA MABWANA WAKUBWA ....

Pamoja na kuwa nchi ya Rwanda ilibaki kwa Wanyarwanda wenyewe, lakini mbegu ya chuki ya kikabila iliyo pandikizwa na mkoloni ilishamea vizuri. Sasa chuki hiyo ilianza kuonekana kwenye sekta za serikali kama vile kwenye jeshi, kwenye mambo ya kiuchumi na kwenye mambo ya kijamii pia.

Mwaka 1990, mbegu ya chuki ya kikoloni ikaanza kutoa matunda yake, machafuko ya ndani ya kazuka, baina ya Watusi dhidi ya Serikali ya Wahutu. Kama kawaida ‘Donors’ na aliyekuwa mkoloni wakaingilia kati mzozo huo, wakataka mapigano yamalizwe na watu warudi mezani wazungumze. Donors wakaweka masharti yao wanayo taka yafuatwe ili waweze kutoa chochote ‘kuijenga’ nchi na uchumi wake.

Walicho kitaka ‘Donors’ kwa Rwanda ili waweze kuwapatia hiyo ‘misaada’ ni kile walichokiita ‘Democratization.’  Walitaka kile wanacho kiita ‘mfumo wa vyama vingi.’

Lakini walifahamu hilo halitoweza kuwezekana kwa nchi ambayo tayari imeshagawanywa kwenye misingi ya kikabila, kwa nchi ambayo tangu kuanguka kwa bei ya kahawa kwenye soko la kimataifa, imefanywa kuwa ni tegemezi kwenye mifuko ya Donors chini ya IMF NA WB.

Nchi hiyo ili iweze kuendelea kupokea ‘misaada’ kutoka Marekani, ilikuwa ni lazima ibadilishe sera zake za kiutawala na uchumi pamoja na kuonesha ukuaji wa ‘demokrasia.’

Maisha magumu na mazingira magumu ya kiuchumi kwa Wanyarwanda, yaliyosababishwa na vita pamoja na sera za IMF, vilikuwa ni vikwazo vigumu kabisa vya kuelekea kwenye hiyo demokrasia ambayo mataifa wahisani walikuwa wakiitaka Rwanda ieleke huko. Wahisani hao wakaja na msamiati mwingine, ‘Good Governance,’ msamiati huu ulitilia mkazo kwenye ‘democratization’ ambayo ilipandikiza mfumo wa vyama vingi kwa gharama za nchi wahisani!

UCHUMI BAADA YA UHURU

Zao kuu la biashara ni kahawa, ambapo Rwanda ilivuna 80% ya pato lake la kigeni huko. Kama zilivyo nchi nyingine za Afrika, mazao yake ya biashara ni yale ambayo mkoloni aliyateua, na yaliendelea kulimwa baada ya yeye kuondoka, na yaliendelea kuuzwa kwa wanunuzi walewale, ambao walinunua kwa bei waliyo taka wao kama ilivyo kuwa katika ukoloni.

Uchumi uliachwa kwenye bidhaa moja tu, Kahawa, bei ya bidhaa hiyo ilipo anguka kwenye soko la dunia, uchumi wa Rwanda ulibaki matatani, lakini zaidi hata hicho kidogo kilicho kusanywa kilirudishwa kwa nchi wahisani kulipa madeni yao.

IMF mmoja kati ya wale walio iletea nchi hiyo matatizo, akaja na ‘suluhisho,’ la tatizo walilosababisha. Kwenye ‘suluhisho’ jipya 50% ya sarafu ya Rwanda ilishushwa thamani yake Novemba 1990, wiki sita tu baada ya jeshi la waasi wa Rwanda kutoka Uganda kuivamia Uganda, jeshi hilo ni  Rwandan Patriotic Front (RPF) chini ya Paul Kagame.

Kushushwa kwa thamani sarafu ya Rwanda, IMF walisema kungewezesha usafirishaji wa Kahawa kwa wingi nje na hivyo kuingizia Rwanda pato kubwa zaidi, na kuondoa vita. Lakini kinyume chake ndicho kilicho tokea, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikapamba moto, kipato cha wananchi mmojammoja kikapungua kutokana na kuanguka kwa thamani ya sarafu. Lakini wiki chache tu baada ya sarafu hiyo kushushwa thamani, bei ya mafuta na bidhaa nyingine muhimu ikapanda juu. Deni la nchi hiyo ambapo mwaka 1985 lilikua kwa mara mbili zaidi, na baada ya sarafu kushushwa thamani yake, DENI HILO  likaongezeka kwa 34% kati ya mwaka 1989 na 1992. Serikali haikuwa na pesa za kuendesha mambo yake, shughuli za kijamii ziliporomoka. Wananchi wenye hasira wakaanza kuing’oa miche ya mikahawa, takribani miti 300,000 ya kahawa  iling’olewa. Wananchi hawakuwa tayari kurudi kulima chakula.

IMF hawakuridhika, mwaka 1992 wakatoa amri tena kwamba sarafu hiyo ya Rwanda lazima ishushwe tena thamani kwa mara nyingine. Hili likaongeza gharama kwenye bidhaa muhimu na mafuta. Pesa iliota mbawa kwenye mifuko ya Wanyarwanda.

Septemba 1990, wakati nchi ipo kwenye hali mbaya na inaelekea kwenye machafuko, yaani wiki chache tu kabla ya uvamizi wa waasi kutoka Uganda, kulikuwa na kikao kizito ndani ya Washington DC, kati ya IMF na waziri wa mambo ya uchumi wa Rwanda, ambapo IMF walishabariki kutoa kiasi kikubwa cha fedha kwenda Rwanda.


Oktoba mosi, wakati mamilioni hayo ya dola yanaingizwa kwenye benki kuu ya Rwanda, ni siku hiyohiyo waasi kutoka Uganda wanavuka boda kuingia Rwanda na kuanza machafuko. Ni kama waasi waliambiwa subirini kwanza fedha ziingie ... Fedha hizo za ‘msaada’ kutoka kwa nchi wahisani zilitolewa kwa madhumuni ya ‘kuingiza bidhaa kutoka nje,’ bidhaa za kijamii ilikupunguza makali ya kiuchumi. Hata hivyo kiasi kikubwa cha mkopo huu wa harakaharaka, kilitumiwa na serikali kwa mahitaji tofauti na yale yaliyo lengwa. Zilitumika kununulia zana na vifaa vya kijeshi kutoka South Africa, Egypt, na Ulaya Mashariki. Kuanzi Oktoba mosi jeshi la Rwanda lilipanuka ghafla kutoka askari 5000 mpaka askari 40,0000, vijana wasiokuwa na ajira kutokana na kuanguka kwa uchumi ndiyo walioandaliwa na hatimaye kuingizwa jeshini.

 Wakati nchi ikiwa imechanika chanika kutokana na hali mbaya ya uchumi, kiasi cha dola za Marekani Milioni 260, zilimwaga kwenye benki kuu, kutoka nchi wahisani ambao ni Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji, European Community, na Marekani. Fedha hizi hazikwenda kurekebisha hali ya uchumi iliyo kuwepo, bali kusaidia kulipa deni la Rwanda lililo tangulia pamoja na kununua zana za kivita. Hivyo ndivyo nchi wahisani walivyo taka pesa zao zitumike.
Pia ikumbukwe kwamba IMF kupitia kwa mshirika wake Interanational Development Association (IDA) ilitoa amri kwa serikali ya Rwanda kubinafsisha shirika la umeme na maji, Electrogaz. Sababu ya kubinafsishwa ni ili liweze kutumika kulipia deni la nchi hiyo. Haikuwa ajabu baada ya shirika hili kubinafsishwa bei ya umeme ilipandishwa maradufu, wananchi walizidi kukamuliwa ili deni liweze kulipika.


Septemba 1993, mwaka mmoja kabla ya mauaji ya kimbari shirika la mawasiliano na simu nalo likabinafsishwa, mwongozo mwingine kutoka IMF na WB.

Kama nchi wahisani wakishirikiana na WB na IMF, ni WABAKAJI, na nchi ya Rwanda ni MWANAMKE anayetaka kubakwa, basi mpaka hapo MWANAMKE HUYO ALIKUWA KISHA VULIWA NGUO ZOTE NA WABAKAJI WALIKUWA WAMESHAPANGA MSTARI KUIANZA DHAMBI YAO ....

TUKUTANE TENA HAPO, KUTIZAMA NAMNA DHAMBI HIYO ILIVYO TENDEKA ...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disqus for salim msangi

 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates. Blog Templates created by Web Hosting